פורסם היתר הפליטה של אסדת לוויתן: למרות התחייבויות פומביות המשרד להגנת הסביבה לא דורש ניטור רציף על האסדה

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום את היתר הפליטה של אסדת לוויתן.
לצערנו למרות מאמצנו הרבים, ולמרות התחייבויות פומביות שניתנו, המשרד נמנע מלדרוש מנובל אנרג'י לבצע ניטור רציף על האסדה לפליטות מזהמים והסתפק בדיגום המזהמים אחת לתקופה.
בהודעה לתקשורת שפרסם המשרד להגנת הסביבה השתמש המשרד בנימוקים שמהווים לטעמנו הטעיית ציבור. 

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית" מגיב להודעת המשרד להגנת הסביבה:

מצער לקרוא את ההטעיה שמבצע המשרד להגנת הסביבה את הציבור ואת גניבת הדעת.

בראשית הדברים, גז מסוכן לסביבה, לאדם ולמשבר האקלים יותר מאשר פחם. 

קיימים אינספור מחקרים בנושא.
יתרה מזו, המשרד מודד את פערי הזיהום לאוויר בין גז לפחם רק בתחנת הכוח והדבר שגוי ומטעה. ישנם זיהומים אדירים לאורך כל שרשרת ההפקה והאספקה של הגז ונגזרותיו- קידוח, הפרדה, הובלה, אחסון וזיקוק. המשרד לא לוקח אותם בחשבון, בהשוואה מול פחם.

עוד אזכיר כי השימוש בגז מנציח את השימוש בדלקים פוסיליים בישראל לעשרות שנים קדימה, 

ומונע את המעבר המואץ הנדרש ואף הכרחי לשימוש באנרגיה מתחדשת ואגירתה, בשל משבר האקלים החריף.

שנית, אין כל קשר בין אסדת לוויתן לבין סגירת תחנות הכוח הפחמיות.

זוהי מניפולציה על דעת הקהל. הדברים הובהרו חד-משמעית בתחקיר "שקוף" בנושא, שפורסם לאחרונה.

שלישית, מצער לגלות שאת ניתוק תוכנית ההרצה מההיתר והדרישה לגילוי נתונים ומסמכים,

המשרד פרסם רק בעקבות מכתב הדרישה ששלחנו לו השבוע והלחץ הציבורי הכבד שהפעלנו בהקשר זה.

רביעית, המשרד מטעה באומרו שלא קיים ציוד תקני לניטור רציף על האסדה.

הצוותים המקצועיים שלנו מצאו ציודים כאלו ואנו מתכוונים לדרוש מהמשרד להורות לנובל אנרג'י להתקינם על האסדה וסביבתה ("על הגדר"), כפי שהתחייב לכך פומבית לאורך כל הדרך, לצד הצהרות מתוקשרות דומות של מנכ"ל משרד האנרגיה
כעת, ברגע האמת, המשרד נסוג מדרישה מהותית זו.

יש להבין כי דיגום הוא אחיזת עיניים. הרי אפשר לדגום רגע לפני שחרור כמויות עתק של גזים מסוכנים, בדיוק כפי שהתרחש במתקן התפלת המים בשורק– הדיגומים היו בשעות בהן לא בוצעה מניפולציה. במקרה או לא- ע"י אותו גוף עסקי. רק ניטור רציף יכול לתת תמונת אמת.

חמישית, מצער שהמשרד מאמץ את גישתה האופטימית של נובל אנרג'י לגבי יעילות הלפיד,

על אף מידעים רבים שהמצאנו לו בהקשר זה, לרבות מרשויות מוסמכות בארה"ב, המראים בבירור יעילות אפקטיבית נמוכה יותר.

שישית, חבל שהמשרד היה צריך להמתין לקריאתנו כדי לאלץ את נובל אנרג'י לשחרר את נתוני הניטור של תחנות החוף שהיא מפעילה.

המידע הזה אכן חייב להיות פומבי.
יתרה מזו, יש להשלים את מוכנות ותקצוב תחנות הניטור של איגוד ערים שרון-כרמל, טרם הפעלת האסדה, מה שעדיין לא קיים. 

שביעית וכדי לאזן, אנו מודים למשרד על שהיטה קשב לדרישותינו לאורך הדרך והכניס להיתר הפליטה שינויים והמלצות רבות שלנו לאורך התהליך

לרבות תכנית LDAR, מניעת החרגת הפליטות בעת תקלה מהיקף הפליטות המותר, פרסום נתוני ומועדי ההרצה ועוד. עדיין, לטעמנו יש עוד דרך ארוכה לבצע כדי להגיע לסטנדרטים הנהוגים במדינות נאורות המפיקות גז, כדי לדאוג לבריאות התושבים ולסביבה ואנו מצפים מהמשרד להמשיך לעמוד על המשמר, לשתף פעולה עמנו ועם הציבור ולאכוף אכיפה פסקנית ושאינה משתמעת לשתי פנים, בעת חריגה מתנאי ההיתר, שלבטח תתרחש, בהיות תחזיות הפליטה של נובל אנרג'י בלתי סבירות בעליל, כפי שפורסם לאחרונה במאמר מדעי.

צפו באודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה מתחייב לניטור רציף על אסדת לוויתן, יולי 2018

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן