הסטארט- אפ המוצלח ביותר במזרח התיכון

הסטארט אפ המוצלח ביותר במזרח התיכון

מי היא חברת דולפינוס ואיך הפכה לסטארט אפ המוצלח ביותר במזרח התיכון?

בפרוס שנת 2014 ובעקבות הקריסה לאחר מאורעות 2011 של המשק המצרי בכלל ומשק הגז במצרים בפרט, היה במצרים מחסור חמור בגז.

שלושה אנשי עסקים מצריים- דר' עלא ערפא (Dr. Alaa Arafa), המהנדס חאלד אבו-באקר (Eng. Khaled Abu-Bakr) ו- מוחמד חאליפה (Mohamed Khalifa), זיהו את האפשרות לייבא גז למצרים, והקימו ב -2014 את דולפינוס אחזקות (Dolphinus Holdings), חברה למסחר בגז והנפט שנרשמה במקלט מס, בוירג'ין איילנדס הבריטיים (British Virgin Islands).

חזון החברה הוא להיות ספק אמין ויציב של גז למפיצים הגדולים של גז לתעשייה ולצרכנים הפרטיים במזרח הקרוב עם התמקדות במצרים.

מיד עם הקמתה חותמת דולפינוס על הסכמים בלתי מחייבים לאספקת גז עם שותפויות תמר בהיקף מוערך של כמיליארד דולר

זמן קצר לאחר הקמת החברה, באוקטובר 2014 ,חתמה דולפינוס על מכתב כוונות בלתי מחייב עם שותפי תמר על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לדולפינוס.
מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים לעסקה המוצעת, אשר ישמשו כבסיס לניהול המו"מ על תנאי ההסכם המחייב.
האספקה, על-פי ההסכם המחייב הינה בכמות של עד 250,000 MMBtu ליום [2.6 BCM לשנה], במשך תקופה של 7 שנים.
שותפי תמר יתחייבו לספק כמות מצטברת מינימלית של 5 BCM במשך תקופה של 3 שנים .
דלק קידוחים – שותפות מוגבלת, בהודעת לבורסה על חתימת מכתב הכוונות, מסרה כי "למיטב ידיעת
השותפות, הקונה (Limited Holdings Dolphinus) מייצג קונסורציום של צרכני גז לא ממשלתיים תעשייתים ומסחריים מצריים גדולים, מפיצי גז ויזמים בראשות ד"ר עלא ערפא“.

היקף העסקה לא נמסר ומוערך בכמיליארד דולר לפחות, לפי כמות מצטברת מינימלית של 5 BCM במשך תקופה של 3 שנים.

חמישה חודשים לאחר מכן, במרץ 2015 ,חתמה דולפינוס על הסכם לאספקת גז טבעי עם השותפים בפרויקט תמר למשך תקופה של 7 שנים.
בהסכם נקבע כי שותפי תמר יציעו לספק לרוכשת כמות מצטברת מינימלית של 5 BCM במשך 3 השנים הראשונות של ההסכם, בכפוף למגבלת כמות יומית של עד 250,000 MMBtu ליום [BCM 2.6 לשנה].
שותפי תמר העריכו אז, כי היקף ההכנסות המצטבר לפרויקט תמר ממכירת הכמות המצטברת המינימלית לדולפינוס, עשוי להסתכם בכ- 1.2 מיליארד דולר ארה"ב.

במהלך השנים הבאות ההסכם שונה תוקן והוגדל

ב-19 לפברואר 2018 הודיעה דלק קידוחים בהודעה לבורסה כי באותו יום נחתמו עם חברת דולפינוס שני הסכמים לייצוא גז טבעי למצרים משדות הגז לוויתן ותמר.
בהסכם יצוא הגז מפרויקט לוויתן התחייבו שותפי לוויתן לספק לדולפינוס כמות שנתית של כ- 3.5 BCM.

בהסכם יצוא גז טבעי מפרויקט תמר נקבע כי אספקת הגז לרוכשת תהיה בתחילה על בסיס מזדמן. בהסכם תמר ניתנה למוכרות אופציה להודיע לדולפינוס בתקופה שהחל מחודש יולי 2020 וסופה בתום חודש דצמבר 2021, כי אספקת הגז, כולה או חלקה, תהפוך להיות על בסיס מחייב.
ממועד מימוש האופציה, יהיו דלק ונובל אנרג'י, שותפי תמר, מחוייבים לספק לדולפינוס כמות שנתית של גז בהתאם להיקף הכמויות שלגביהן תמומש האופציה, ועד כ– 3.5 BCM.

כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם תמר הינה כ -32 BCM.
היקף המכירות המצטבר תחת הסכם תמר עשוי להסתכם בכ- 7.5 מיליארד דולר ארה"ב (לפי הערכת דלק קידוחים).
היקף המכירות המצטבר תחת שני ההסכמים עשוי להסתכם בכ- 15 מיליארד דולר.

ב-2 לאוקטובר 2019, מסרה דלק קידוחים בהודעה לבורסה כי ב -26 לספטמבר 2019 הושלמו חתימות על שני הסכמים לתיקון הסכמי הייצוא המקוריים.
הסכם אחד נחתם בין שותפי תמר לבין דולפינוס והסכם שני נחתם בין שותפי לוויתן לבין דולפינוס. תוקף ההסכמים הוא עד לסוף 2034 .

לפי תיקון הסכם לוויתן, כמות הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת הינה על בסיס מחייב וגדלה באופן ניכר לכ- 60 BCM לעומת 32 BCM, על פי הסכם הייצוא המקורי.
לפי תיקון הסכם תמר, אספקת הגז לדולפינוס הינה על בסיס מחייב, לעומת אספקה על פי הסכם הייצוא המקורי, שהייתה על בסיס מזדמן (Interruptible).
כמות הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי תמר לספק לדולפינוס, על פי תיקון הסכם תמר, הינה כ-25.3 BCM לעומת 32 BCM, על פי הסכם הייצוא המקורי.

סה"כ מדובר על שני הסכמים בהיקף מוערך של כ- 15 מיליארד דולר לחברה שהוקמה לפני 5 שנים…

סה"כ מדובר על אספקת 85.3 BCM במשך כ- 15 שנים לדולפינוס וההיקף המצטבר של שני ההסכמים מערך בכ- 15 מיליארד דולר.

לא רע לחברה שהוקמה לפני כ- 5 שנים, וכבר חתמה על הסכמים לרכישת גז בהיקף של כ- 15 מיליארד דולר, למרות שלא דווח ולא נמצא כל הסכם של דולפינוס שכבר מומש, לסחר בגז.

ואולי כל זה אינו אלא אגדה, סיפור כיסוי למה שקורה באמת?

ועל זה במאמר הבא: מי באמת קונה את הגז הישראלי?

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן