מדוע מסתירה רשות החשמל את המסמכים הקשורים להחלטתה לאשר מחיקת החוב המצרי?

לחשוף את המסמכים הקשורים למחיקת החוב המצרי

מה יש להם להסתיר?

רשות החשמל הסכימה לבקשתנו עוד לפני חודשים רבים, לקיים שימוע ציבורי להחלטת דירקטוריון חברת החשמל לאשר את מחיקת החוב המצרי. בסוף ספטמבר אישרה זאת מליאת הרשות. למרות זאת, אתר הרשות לא עודכן בהתייחסות כלשהי לשימוע הציבורי.

ב- 10.10.19 פנינו שוב לרשות החשמל באמצעות עו"ד מתן גרפינקל כדי לוודא שלא שוכחים לעדכן אותנו. באורח פלא, באותו יום ממש העלתה הרשות לאתרה מסמכים לשימוע הציבורי, כולל מסמך חוות הדעת של רשות החשמל בעניין הסכם מחיקת החוב המצרי.

לפי המצויין במסמך חוות הדעת, המסמך מסתמך על שלל מסמכים, ופרוטוקולים. 
אולם, משום מה נמנעה הרשות באופן גורף מלפרסם לציבור את כל המסמכים עליהם התבססה בהחלטתה -השערורייתית להבנתנו – למחוק את החוב המצרי.
(קישורים לכל המסמכים בסוף המאמר).

מדוע נמנעה רשות החשמל מלפרסם כחוק את כל המסמכים הנלווים עליהם התבססה בהחלטתה לאשר מחיקת החוב המצרי?

בחוות הדעת של רשות החשמל בעניין זה, מצויין שהחלטת הרשות הסתמכה על רשימת מסמכים עליהם התבססה רשות החשמל בחוות הדעת שלה, אולם באורח פלא לא צורף ואף לו מסמך אחד מכל המסמכים שהיוו בסיס לחוות הדעת.

האם רשות החשמל רוצה לעקר את הליך השימוע הציבורי ולהפוך אותו לריק מכל תוכן?

פנינו שוב לרשות החשמל באמצעות משרד עו"ד מתן גרפינקל, בבקשה לפרסם לציבור את כל המסמכים המזכרים והפרוטוקולים השונים עליהם הסתמכה רשות החשמל בחוות דעתה בנושא אישור הסכם מחיקת החוב המצרי:

 1. הסכם הפשרה על נספחיו.
 2. חוות דעת משרד עו"ד הישראלי שניתנה לחברת החשמל בדבר תקינות ההליך התאגידי של אישור וקידום הסדר הפשרה.
 3. חוות דעתו של מר דוד מידן (פרימו) ביחס להסדר הפשרה.
 4. פרוטוקולים מליאת רשות החשמל מחודש ספטמבר 2019 או בסמוך לכך, שדנו בהסדר הפשרה.
 5. סקר משנת 2016 לאיתור נכסי חברות הגז המצריות שנערך על ידי חברת ייעוץ פיננסי בשיתוף משרד עו"ד.
 6. מזכר שנתקבל בחברת החשמל בחודש אפריל 2019 מאת השלוחה המצרית של משרד עו"ד בינ"ל.
 7. חוות דעתו של האלוף במילואים, עמוס גלעד בעניין ההיבטים האסטרטגים לגביית החוב.
 8. עדכון של סקר נכסי החברות המצריות שנתקבל בחברת החשמל בינואר 2019.
 9. התכתבויות בין חברת החשמל לבין נציגי חברת הייעוץ הפינננסי.
 10. מזכר שנתקבל בחודש אפריל 2019 בחברת החשמל הבוחן באופן כללי את שאלת אפשרות אכיפת פסק הבוררות כנגד ממשלת מצרים.
 11. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון של חברת החשמל שדנו בהסדר הפשרה (על פי האמור בחוות הדעת של רשות החשמל מדובר ב כ- 30 פרוטוקולים);
  המסמכים שחולקו לחברי הדירקטוריון בטרם אותן ישיבות.
 12. המערכת ההסכמית מ- 2005 בין חברת החשמל ל- EMG מחד ול- GPC/EGAS מאידך, לרבות נספחיה.
 13. פרוטוקול החלטת דירקטוריון חברת החשמל מ- 2012 שלא להפעיל את סעיף הבוררות נגד חברת EMG וכן כל פרוטוקול אחר המתייחס לאפשרות גביית החוב מ- EMG מאז 2011 ועד היום.
 14. שמות היועצים שייעצו לחברת החשמל ולרשות החשמל בעניין הסכם הפשרה.

גם אם ייתכן שחלק קטן מהמידע לא צריך להתפרסם בציבור, אי פרסום גורף של כל המידע הרלוונטי עומד בניגוד להוראת וכוונת חוק חופש המידע.

נזכיר שמדובר בחוב עצום של המצרים כלפי הציבור הישראלי ששילם עליו מכיסו.
שומרי הבית דורשים מרשות החשמל שקיפות ציבורית מלאה בבואה לאשר תספורת כזו!

לקריאה נוספת בנושא זה: איך גונבים לנו מיליארדים מבלי שנשים לב?.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן