החלום ושברו – ייצוא הגז למצרים כפי שמשתקף בהודעות החברות לבורסה ובתקשורת העולמית והמקומית

ייצוא הגז למצריים - החלום ושיברו

למאמר המלא של אמנון פורטוגלי – לחץ כאן

פברואר 2018 – דלק קידוחים דיווחה על הסכם ייצוא הגז למצריים אך לא דיווחה על מגבלות הזרמת הגז בצנרת

בפברואר 2018 הודיעה דלק קידוחים על התקשרות בהסכמים לייצוא גז טבעי למצרים בין נובל, דלק לבין חברת דולפינוס. בהודעה נכתב כי המוכרות והרוכשת בוחנות אפשרויות שונות להזרמת הגז למצרים, אבל אין איזכור למגבלות ההזרמה של גז מישראל למצרים בצינורות הגז הישראלי והמצרי בשנים הקרובות.

מארס 2019 – דלק קידוחים מפרסמת מצגת שבה מצויינת מגבלת קיבולת ההולכה

במארס 2019 מפרסמת דלק קידוחים מצגת: Energizing the Eastern .Med לפי המצגת, קיבולת ההולכה בצינורות הגז הישראלי בשנים הקרובות אינה מאפשרת את הזרמת כמויות הגז התואמות את הסכם הגז עם דולפינוס.

יוני 2019 – נתג"ז מדווחת על הסכם הולכת גז עם נובל אנרג'י לכמויות גז נמוכות משמעותית מהדיווחים הקודמים

ביוני 2019 מדווחת נתיבי גז לישראל (נתג"ז) על הסכם עם נובל לאספקת שירותי הולכה לא רציפים (Interruptible) לצורך הזרמת גז טבעי למצרים.
התחייבות נתג"ז להולכת הגז, לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם, שעיקרם העדר קיבולת זמינה במערכת ההולכה.
ההתחיבות של נובל לנתג"ז היא לכמויות גז נמוכות משמעותית מהכמויות שדווחו בחוזים של שותפי לווייתן ותמר עם דולפינוס,
האם בנובל ובדלק העריכו אז שייצוא הגז למצרים עלול להיות הרבה יותר נמוך ממה שהם דווחו עליו?

ספטמבר 2019 – שר הנפט המצרי מדווח על כמויות גז נמוכות משמעותית מהכמויות שדווחו בחוזה של תמר ולוויתן עם דולפינוס

ב- 10 לספטמבר 2019, אומר טארק אל מולא, שר הנפט המצרי אומר כי מצרים תתחיל לקבל גז מישראל בסוף 2019. בהתחלה בקצב של כ- 2 BCM בשנה, ובמהלך 2020 קצב אספקת הגז יעלה לכ-5 BCM לשנה.
כמויות גז אלו אינן תואמות לכמויות הגז עליהן התחייבה נובל בהסכם עם נתג"ז ממאי 2019, והן נמוכות משמעותית מהכמויות שדווחו בחוזים של שותפי לווייתן ותמר עם דולפינוס, שעמדו על 3.5 BCM בשנה מלווייתן בחוזה מחייב, ועוד 3.5 BCM בשנה מתמר בחוזה מזדמן.

המשמעות – בגלל דיווחי דלק קידוחים הציבור קנה את מניות תמר פטרוליום מנובל אנרג'י במחיר גבוה ורחוק מהמציאות!

המשמעות היא שהיקף ההכנסות המצטבר, כ- 15 מיליארד דולר, עליו דיווחה דלק קידוחים בפברואר 2018, ושעל בסיסו מכרה נובל אנרג'י את אחזקותיה בתמר פטרוליום לציבור במחיר גבוה, אינו תואם, ורחוק מהמציאות.

מאמרים רלוונטים:

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן