שומרי הבית לבית המשפט: מנע מתן היתר פליטה לאסדת לוויתן עד לחשיפת ובחינת כל המידע שהוסתר

שומרי-הבית-לבית-המשפט-מנע-מתן-היתר-פליטה-לאסדת-לוויתן

מידע הכרחי לגבי הרכב ותכונות הקונדנסט מוסתר מהמשרד להגנת הסביבה ומהציבור בניגוד לחוק

עמותת "שומרי הבית", המובילה את המאבק הארצי בפרויקט הגז לוויתן, טוענת כי מידע הכרחי לגבי הרכב ותכונות הקונדנסט, תוצר לוואי נוזלי של הגז הנשאב ממעמקי האדמה, מוסתר מהמשרד להגנת הסביבה ומהציבור ע"י חברת נובל אנרג'י.

בית המשפט מתבקש למנוע מתן היתר הפליטה עד שייחשף כל המידע שהוסתר החיוני לביצוע הערכת הפליטות

לטענת העמותה, על המשרד להגנת הסביבה להימנע ממתן היתר הפליטה עבור אסדת לוויתן, עד אשר ייחשף כלל המידע ויתאפשר למשרד ולציבור לבצע הערכה מבוססת ומלאה של הפליטות הצפויות מאסדת לוויתן.

ביום ד' האחרון, ה- 28.8.19, הגישה עמותת "שומרי הבית", באמצעות משרד עוה"ד הררי טויסטר ושות', עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
העתירה הוגשה בהקשר להליך מתן היתר הפליטה עבור אסדת הגז לוויתן, ע"י הממונה במשרד להגנת הסביבה, כהגדרתו בחוק אוויר נקי.

חוק אוויר נקי מחייב שלפני מתן היתר פליטה תתבצע הערכה להשפעה הסביבתית של המזהמים הצפויים להיפלט באמצעות מודל פליטות

חוק אוויר נקי (2008), המסדיר את הקמתם והפעלתם של מקורות פליטה כדוגמת אסדת לוויתן, מחייב כי במסגרת מתן היתר הפליטה יילקחו בחשבון המזהמים שייפלטו ממקור הפליטה ותינתן הערכה ביחס להשפעתם על הסביבה, באמצעות מודל פליטות.
זאת, על מנת שניתן יהיה לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לצמצם ככל האפשר את השפעת המזהמים על האדם והסביבה.

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית": "ידוע לנו כי מרכיב נוזלי חשוב הגורם לפליטות חומרים מסרטנים בוודאות וחשודים כמסרטנים מן האסדה- קונדנסט- לא נדגם באופן שמחייב הפרוטוקול, כך שמרכיבים ממנו התנדפו לאוויר עוד בטרם נותחו הרכבו המלא ותכונותיו.

על פי פרוטוקול הדגימה בה השתמשה חברת נובל אנרג'י, יש לדאוג לדגימה של קונדנסט בלתי מיוצב, כפי שהוא מתקבל בראש באר הגז.
על פי דיווחי המעבדה הקבלנית של נובל אנרג'י וגם על פי דו"ח מומחים של חברת ייעוץ בינלאומית מובילה ששכרנו, הפעילה בתחומי הזיהומים לאוויר של גז ונפט, הדגימות מכל באר גז שתוצאותיהן נשלחו למשרד להגנת הסביבה והועברו לידנו, לא היו חתומות ולפיכך פירטו סט תכונות והרכבים שונים לגמרי מאלו שיגיעו לאסדת לוויתן ויגרמו לפליטות לאוויר ממנה.

משל, למה הדבר דומה? לבדיקת הלחץ והרכב החומר בתוך סיר לחץ, לאחר הסרת המכסה ממנו…

בנסיבות אלה, ערכי המזהמים שנלקחו בחשבון בעת שבוצעה הערכת הפליטות הצפויה מאסדת לוויתן, אינם רלוונטיים כלל ועיקר ואף מטעים.

פנינו פעמים אינספור בענין זה למשרד להגנת הסביבה, שלא הכחיש כי הרכב ותכונות הקונדנסט לא נדגמו כהלכה בבארות הגז, אך טען כי לקח מקדמי ביטחון והנחות אחרות כדי להשלים את הפער.

עמדתנו, כפי שהובאה בפני בית המשפט, היא כי ההנחות שנלקחו בחשבון ע"י המשרד להגנת הסביבה עשויות להיות שגויות מיסודן, לא פורסמו לציבור וממילא שאין מקום להסתמך על הערכות כאשר ניתן לעשות שימוש במידע ממשי ומלא כדוגמת הרכב ותכונות הקונדנסט הבלתי מיוצב שנלקח באמצעות דגימה תקינה בראש הבאר, כמקובל בעולם.

אנו מאמינים כי המידע המוסתר מביא להערכות חסר משמעותיות של הפליטות החזויות מאסדת לוויתן.

אנו מבקשים מבית המשפט להורות למשרד להגנת הסביבה כי לא יעניק את היתר הפליטה של אסדת לוויתן, עד אשר יפורסם לציבור הרכב הקונדנסט המלא לרבות תכונותיו מכל באר גז בנפרד, ותינתן לציבור שהות מספיקה כדי לבצע סימולציות פיזור מזהמים ע"י מומחים ולהעריך את היקף פליטת המזהמים האמיתי מאסדת לוויתן, בהתבסס על מידע רלוונטי ולא על בסיס הערכות אצבע ונפנופי ידיים."

 25.09.19 עדכון

כשבועיים וחצי לאחר שהגשנו את העתירה לבית המשפט, ככל הנראה בניסיון להציג בפני בית המשפט נסיון לתקן את הפגמים בבקשת היתר הפליטה בגינם פנינו לבית המשפט – פורסם באתר המשרד להגנת הסביבה מסמכים שכותרתם: "מידע משלים הרכב זרם הבאר לוויתן", ו-"אופן דיגום אסדת לוויתן". 
למרות שסורבנו לקבל ארכה סבירה לבחינת המסמכים, הצוות המדעי שלנו בחן היטב בזמן קצר את המסמכים שצורפו, וגילה כי אין במסמכים שפורסמו כל חדש ואין
בהם כדי לרפא את הפגם שנפל בהליך מתן היתר הפליטה ואשר פורט בהרחבה בעתירה.

במילים פשוטות, נעשה כאן ממש מצג שווא, כאילו התווספו מסמכים ונתונים חדשים!

הנתונים שפורסמו כביכול כחדשים, כבר פורסמו בעבר. כל חמשת הדו"חות של דגימות הקונדנסט מלוויתן, פורסמו בעבר. הדגימות לא נאטמו. אין שום מידע חדש, ובוודאי שלא המידע על מנת לאפשר למשרד להגנת הסביבה, או לכל אדם אחר להערכת פליטות המזהמים מהאסדה.

בניגוד להוראות חוק אוויר נקי – הושחרו נתונים במסמכים בטענה שזה סוד מסחרי

מתגובת המשרד להגנת הסביבה לבית המשפט עולה כי גם להם אין את הנתונים, וכי מדובר בסוד מסחרי…

אנו דורשים מהמשרד להגנת הסביבה לקיים את הנחיות חוק אוויר נקי ולפרסם לציבור את כל המידע הרלוונטי.

בתאריך 24.09.19 שלחנו מכתב בעניין זה למר צור גלין – הממונה לפי חוק אוויר נקי במשרד להגנת הסביבה.
לקריאת המכתב  לחץ כאן.

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן