שומרי הבית למועצה אזורית חוף הכרמל – הימנעו מקבלת תרומה מאנרג'יאן

מועצה אזורית חוף כרמל הימנעו מקבלת תרומה מאנרג'יאן

לאחרונה נודע לנו כי המועצה האזורית חוף הכרמל אישרה קבלת תרומה בסך 480,000$ מחברת אנרג'יאן  – העוסקת בפיתוח מאגרי כריש-תנין. 

התרומה אושרה ע"י וועדת התרומות וראש המועצה, בהתאם להסכם עקרונות שנחתם ב- 08.04.19. על פי הסכם העקרונות, אנרג'יאן תעביר למועצה תרומה כספית בסכום של כ – 480,000$ במהלך תקופה של 5 שנים לטובת קידומן של מטרות כגון חינוך וספורט ימי.

עמותת "שומרי הבית" רואה פגם חמור בקבלת התרומה. לטעמנו, קבלת התרומה מנוגדת לדין ומנוגדת לאינטרס הציבורי של תושבי מועצת חוף הכרמל.

בתאריך 22.07.19 שלחנו מכתב לראש המועצה מר אסיף איזק באמצעות משרד עורכי הדין מתן גרפינקל, בדרישה להימנע מקבלת התרומה.

קבלת התרומה ע"י המועצה יוצרת ניגוד עניינים

נזכיר שאנרג'יאן היא חברה מסחרית המחוייבת לבעלי מניותיה.
אנו תוהים מדוע דווקא כעת בוחרת חברה מסחרית העוסקת בפיתוח אחד ממאגרי הגז הגדולים בישראל לתרום סכום כסף ניכר דווקא למועצה אזורית אשר תושביה עתידים להיות מושפעים במיוחד מפיתוח שדות הגז בישראל?

אם מדובר בפילנטרופיה – מדוע לא החליטה אנרג'יאן לתרום למועצה אחרת? במה זכינו?

לטעמנו קיים חשש כבד כי המועצה תאלץ לשלם מחיר אחר, נוסף, בעקבות קבלת התרומה תוך שהדבר יעמיד אותה בניגוד עניינים של ממש.

קבלת התרומה עלולה לפגום בנקיטת פעולות על ידי המועצה לשמירה על בריאות ואיכות הסביבה של תושביה העלולים להיפגע כתוצאה מפיתוחם של מאגרי הגז.

לדוגמא – תקלה באסדת הקידוח, הגם שהיא מעל המאגר, עלולה להביא לארוע שפך לו עשויות להיות השפעות דרמטיות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה בישראל בכלל וביישובי המועצה – בפרט.

המועצה חייבת להבטיח שהפיקוח הנעשה על ידה על תהליך הפקת הגז של אנרג'יאן נעשה בצורה הטובה ביותר וללא משוא פנים.
קבלת התרומה מאנרג'יאן עלולה, ולו למראית העין – לפגום בכך.

אישור ההסכם עלול לפגוע גם במאבק החשוב להרחקת אסדת לוויתן, בו לוקחת המועצה חלק חשוב.

הקשר שיווצר עלול לאפשר לחברת נובל אנרג'י לטעון שמקורו של המאבק הוא בעניינים מסחריים ולא סביבתיים.

קבלת התרומה מנוגדת ל"נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות"

הנוהל אוסר קבלת תרומה אם יש חשש לניגוד עניינים כאמור.
בנוסף, הנוהל אוסר קבלת תרומה אם "התורם עוסק בבנייה או בייזום פרוייקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן התרומה עסק בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת פעל במסגרת פרוייקטים אלה, לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה".
חברת אנרג'יאן  הקימה ומקימה בשטח המועצה תשתיות רבות לצורך קבלת הגז המופק בים והטיפול בו.

שומרי הבית קוראים לראש מועצת חוף הכרמל לפעול ולבטל את ההתקשרות עם חברת אנרג'יאן וזאת לשם שמירה על הסביבה והאינטרס הציבורי.

בחישוב מהיר, 480,000$ הם 15$ לתושב בלבד!
מוטב שהמועצה תשמור על יכולת התמרון שלה מול התעשייה הפטרוכימית, ולא תמכור את עצמאותה בנזיד עדשים.

להלן מכתבנו למועצה (22.7.19)

ב- 14.08.19 קבלנו את מכתב התגובה הזה מהמועצה.

אנו שוקלים את צעדינו המשפטיים בעניין.

כלכליסט: התרומה של אנרג'יאן למועצת חוף הכרמל: חשש לניגוד עניינים

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן