מכתב מיצוי הליכים: המשרד להגנת הסביבה מתבקש להמנע ממתן היתר פליטה לאסדת לוויתן!

מניעת היתר פליטה לאסדת לוויתן - מכתב למיצוי תהליכים

בניגוד להנחיות חוק אוויר נקי – נובל אנרג'י לא סיפקה מידע  קריטי על הרכב הקונדנסט במאגר לוויתן – מידע הדרוש להערכת סיכונים ומתן הנחיות בהיתר הפליטה

עמותת "שומרי הבית", באמצעות משרד עו"ד הררי טויסטר ושות', פנתה היום, שני 19.8.19, במכתב מיצוי הליכים אל המשרד לאיכות הסביבה בדרישה להימנע ממתן היתר פליטה לאסדת זיקוק הגז לוויתן. זאת, לאור חוות דעת מומחים לפיה היעדר מידע קריטי שאותו כשלה חברת נובל אנרג'י לספק, אינו מאפשר הערכת הסיכונים מהאסדה ומתן הנחיות מתאימות בהיתר הפליטה וכן אינו עולה בקנה אחד עם חוק אוויר נקי.

חברת "רמבול" – חסרים נתונים קריטיים על הרכב הקונדנסט שבלעדיהם אין לאיש אפשרות להעריך את כמות המזהמים ולכן אין אפשרות לתת היתר פליטה מבוסס

עפ"י חוות הדעת (שצורפה למכתב) של חברת "רמבול" הדנית, מהמובילות בעולם בתחום הייעוץ ההנדסי לאיכות אוויר בתעשיות הנפט והגז, ללא איסוף וניתוח כל המידע לגבי ההרכב הכימי של הקונדנסט (תוצר לוואי נוזלי של הגז) הנכנס והיוצא מהשלב הראשון של תהליך הייצור על האסדה, אין באפשרות איש, לרבות אנשי המשרד להגנת הסביבה, לבחון את ערכי פליטת המזהמים הצפויה מהאסדה, ולכן לא ניתן במצב זה להנפיק היתר פליטה מבוסס.

"שומרי הבית" פנו בעקביות למשרד להגנת הסביבה במספר מכתבים (קישורים למטה) בדרישה לקבל את הנתונים אודות הרכב הקונדנסט אשר אמור להשתחרר בתהליך הפקת הגז ממאגר לוויתן. זאת על מנת שנוכל להגיש השגות – בהתאם להוראות חוק אוויר נקי.
למרות זאת, המשרד להגנת הסביבה נמנע מלהעביר לידינו את המידע הנדרש, ולא זו בלבד – 

מתשובות המשרד להגנת הסביבה עולה כי למעשה אין להם את המידע העובדתי המלא הדרוש לקבלת החלטה מקצועית עניינית בקשר להיתר הפליטה!

לאור השימוע הציבורי שיתקיים מחר 20.08.19, בבקשת היתר הפליטה לאסדת לוויתן – בו נפרוש את השגותינו – אנו מבהירים שאיננו מוותרים על דרישתנו מהמשרד להגנת הסביבה לקיים את הוראות החוק ולהעביר לידינו ולציבור את כל המידע הדרוש להעלאת השגות – טרם קבלת החלטה ע"י המשרד, וטרם מתן היתר פליטה.

ללא איסוף וניתוח כל המידע אודות הרכב הקונדנסט במצבו כפי שהוא נפלט בעת הפקתו, אין למשרד להגנת הסביבה ולציבור אפשרות לבחון את הרכב פליטת המזהמים כנדרש בחוק

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית": "היתר פליטה לא אמור להיות שייך לז'אנר הפנטזיה, אלא הוא חייב להיות מבוסס על מידע מדעי חד-משמעי.
לצערי, חלק ניכר ממידע זה חסר עד היום, על אף אינספור פניות מצידנו.
הרכב הקונדנסט הרלוונטי- לא קיים בבקשת ההיתר; ישנם חוסרים מהותיים בתרשים הזרימה של מקורות הפליטה באסדה;
דגימות הקונדנסט שהועברו ע"י נובל אנרג'י למעבדות סבלו מליקוי חמור היות ולא הוחזקו במיכלים אטומים כנדרש (עפ"י דו"ח המעבדה עצמה) בטרם הגעתם למעבדה – תהליך הלוקח שבועות ואף מעל חודש ימים, עפ"י נתוני חברת נובל אנרג'י עצמה, וככל הנראה חלק מהחומרים התנדפו בטרם הגעתם למעבדה;

סכימת סך המרכיבים השונים בדגימות השונות של נובל אנרג'י לא מגיעה ל 100%- סך מרכיבי חלק מהדגימות מגיע לכ- 36% בלבד, בעוד חלק מהדגימות אפילו לא מגיעות לסך של 10%… זאת בניגוד לנדרש בתקן שעליו הצהירה נובל כי היא מסתמכת.

אלו רק חלק קטן מהדוגמאות המוכיחות כי בידי המשרד להגנת הסביבה חסר מידע קריטי והכרחי למתן היתר פליטה ראוי.

אנו דורשים מהמשרד להגנת הסביבה להורות לנובל אנרג'י להעביר לידיו את כלל המידע החסר, להימנע מלדון בבקשת היתר הפליטה עד לקבלת כלל המידע ופרסומו כנדרש על פי חוק, ולהשהות את מתן היתר הפליטה עד שיתאפשר למשרד ולציבור לבחון ולנתח את המידע ולעמוד על הסיכונים מפליטות המזהמים מאסדת לוויתן, כמו גם על ההנחיות והמגבלות שנדרש להכניס להיתר הפליטה, אם וכאשר יינתן".

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן