מומחים בינלאומיים: בקשת היתר הפליטה לאסדת לוויתן מצביעה על כשלים קשים, וחוסרים מהותיים. צפי לפליטות ולזיהום אוויר גבוה בהרבה מהמוצהר

מומחים בינלאומיים בקשת היתר הפליטה לאסדת לוויתן מצביעה על כשלים קשים וחוסרים מהותיים
מומחים בינלאומיים בקשת היתר הפליטה לאסדת לוויתן מצביעה על כשלים קשים וחוסרים מהותיים

ההמלצה: דחייה של בקשת היתר פליטה לאסדת לוויתן!

לבקשת ארגון "שומרי הבית" מומחי חברת RAMBOLL והצוות ההנדסי שלה בחנו את שתי הגרסאות האחרונות של בקשת היתר הפליטה המתגבשת לאסדת לוויתן, כמו גם תרשימים שונים מהתנ"ס, היתר הבניה של אסדת לוויתן, ומידע שהגיע מבקשות "חופש המידע" שהגיש ארגון "שומרי הבית" למשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה.

תקציר הממצאים לבחינת בקשת היתרי הפליטה של אסדת לוויתן

  •   ניתן להעריך כי אסדת לוויתן תפלוט מזהמים בכמות גבוהה מהמוצהר, בעוד יעילות המערכות למניעת זיהום תהיה נמוכה מהמוצהר.
  •   יכולתה של ה"מערכת הסגורה" למנוע זיהום האוויר במידה הגבוהה שצוינה בהיתר מוטלת בספק. הניסיון העולמי בשימוש במערכת סגורה הוא מועט או בלתי קיים, קל וחומר עבור אסדת גז בעלת תפוקה גבוהה ומשמעותית כמו אסדת לוויתן.
  •   הדו"ח מטיל ספק הנדסי בהתאמתו של הפתרון לשימוש עבור גז וקונדנסט בעלי הרכב כמו זה שפורסם, ומציין כי הפתרון עשוי להיות בלתי מספק כשלעצמו, ללא שילוב רכיבים נוספים שהוזכרו בדו"ח.
  •   יש לבצע ניטור רציף ומעקב קפדני בשלבים מוקדמים ככל הניתן, כדי לוודא האם אותה מערכת אכן יכולה להגיע לתוצאות המצופות.
  •   הדיווחים על הרכב הגז והקונדנסט סותרים זה את זה וחסרים בהם פרטים חיוניים (הנדרשים בחוק האמריקאי) לביצוע הערכת פליטות מלאה.
  •   פורטה רשימה של מקורות ואירועי פליטה שלא ניתנה להם התייחסות מספקת (או התייחסות בכלל) בבקשת היתר הפליטה הנוכחית.
  •   עולה חשד של הערכת חסר בעוצמת הפליטות מלוויתן, בעקבות השוואת פליטות בין אסדת לוויתן לאסדות במפרץ מקסיקו
  לתקציר הדו"ח: תקציר סיכום דו"ח בקשת היתר פלילטה לאסדת לוויתן לדו"ח המלא (אנגלית): דו"ח בקשת היתר פליטה לאסדת לוויתן

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן