מכתב מיצוי הליכים למשרד להגנת הסביבה – פערי מידע לגבי הרכב הקונדנסט

הרכב הקונדנסט - מכתב למשרד להגנת הסביבה

עמותת שומרי הבית באמצעות משרד עו"ד ההרי טויסטר ושו"ת, הגישה למשרד להגנת הסביבה דרישה לפרסום הרכב הקונדנסט במאגר הגז לויתן. המידע המלא על הרכב הקונדנסט חייב להיות חשוף לציבור ועד כה חברת נובל אנרג'י לא העבירה את כולו למשרד להגנת הסביבה כמתחייב על פי חוק.

אלו פריטי המידע החסרים בנוגע להרכב הקונדנסט במאגר לויתן שחברת נובל אנרג'י עדיין לא העבירה:

 • אנליזות לדגימות קונדנסט בהרכבו ובמצבו כפי שיוזרם מהאסדה
 • חוסר בנתונים באשר לאופן חישוב שיעורי פרמטר Decanes באנליזות השונות
 • חוסר במידע בדו"חות המעבדה בקשר לשיטת הבדיקה שננקטה, תאריך הדיגומים, אופן ביצוע הדיגומים והתנאים בהם נשמרו הדגימות עד הגעתן למעבדה. חוסר אחרון זה קריטי ביתר שאת בקשר לדגימב מלויתן 4, נוכח חלוף הזמן של למעלה מ-8 שבועות בין מועד הגימה עד לקבלתה במעבדה
 • התייחסות לסוג הקונדנסט (קל או כבד) ותכולת הגופרית והארומטיים בו
 • Breakdown of C10+ constituents of the consensate
 • Specific gravity, distillation curves and viscosity of the condensate
 • Point of sampling
 • Pressure of gas
 • Temperature of the gas
 • Heat content of the gas
 • Specific gravity of the gas
 • Molecular weight of the gas
 • compressibility factor of the gas
מדובר בנתונים קריטיים לשם בחינת מסמכי הבקשה להיתר הפליטה של אסדת לויתן ומתן הערות מצידנו.

אנחנו נמשיך לעמוד על המשמר ולהתנגד לכוונה של חברת נובל אנרג'י להקים את האסדה המיותרת, המזהמת, והמסוכנת הזו בסמוך לחופי ישראל ובכלל.
מצורף המכתב ששלחנו למשרד להגנת הסביבה:
דרישה לפרסום הרכב הקונדנסט במאגר ליויתן

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן