מבקר המדינה: המשרד להגנת הסביבה דיווח דיווחי שקר והפקיר את תושבי מפרץ חיפה לזיהום ותחלואה

דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם אתמול (24/6/19) בנושא "היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה", סוקר את הטיפול הכושל בבעיית הזיהום במפרץ חיפה.
מבקר המדינה, יוסף שפירא, שבחר לסיים את כהונתו בפירסום הדו"ח החשוב הזה, מותח בקורת קשה על המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה כושל באכיפת ניטור חריגות ולכן אין לו תמונת מצב מהימנה ומדויקת של הזיהום

קיימת שורה של ליקויים משמעותיים בניהול מערכי הניטור הרציף והדיגומים בארובות המפעלים. ליקויים אלו אינם מאפשרים למשרד להגנת הסביבה ולציבור לקבל תמונת מצב מהימנה ומדויקת על ריכוז המזהמים הנפלטים מהמפעלים. המדובר בין היתר:

 1. אי עמידה של מרבית המפעלים בדרישות נוהל ניטור ארובות לרבות אי ביצוע בדיקות כיול של מערכות הניטור שבארובותיהם.
 2. במשך שש שנים ביצעו 12 מ-14 המפעלים שבמפרץ חיפה ניטור ב-42 ארובות שלהם שלא בהתאם לנוהל הניטור שקבע המשרד. 
 3. כשליש מהארובות במפרץ חיפה לא עמדו במשך שנים רבות (לפחות עד אוקטובר 2017) בדרישות נוהל דיגום בארובות ולא נדגמו.
 4. את הדגימות בארובות המפעלים מבצעות חברות דיגום המתקשרות עימם במישרין. הדבר עלול לפגוע באי-התלות של חברות הדיגום במפעלים ששכרו את שירותיהן ובכך לפגוע באינטרס הציבורי.

בעיית אמינות? המשרד להגנת הסביבה  דיווח לציבור על מאות בדיקות פתע שלא התבצעו!

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להגנת הסביבה כי דיווח לציבור על ביצוע של יותר מ-300 בדיקות פתע בתקופה המדווחת (ובמקרה אחד אף יותר מ-500) אף שבפועל בוצעו בכל תקופה בין 21 ל-37 בדיקות בלבד, היה מטעה ולא תאם את המציאות, והדבר כלל אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות השקיפות והמהימנות שהמשרד נדרש לעמוד בהם.

אין ניטור, אין פיקוח ואין אכיפה! 
והבעיה חמורה במיוחד עם קבוצת בז"ן

 • מבקר המדינה כותב בדו"ח שהמשרד להגנת הסביבה לא מצליח לפעול כראוי נגד מפעלי התעשייה באזור מפרץ חיפה.
 • מערך הניטור של המשרד להגנת הסביבה עדיין לא מספק תמונה מספיק טובה על מצב הזיהום.
 • התגלו תקלות חמורות באופן מדידת אחד ממזהמי האוויר העיקריים באזור חיפה שהתגלו רק הודות לבדיקה של חוקרים בטכניון.
 • במשך תקופה ארוכה לא קיימו חלק גדול מהמפעלים את הנהלים שנקבעו לניטור של פליטת זיהום מארובות, כך שהיה קושי להעריך את היקף הזיהום הנפלט ממקורות אלו.
 • הבעיה חמורה במיוחד ביכולת הפיקוח והאכיפה כלפי קבוצת בז"ן: בתי הזיקוק והמפעלים הקשורים בהם. 
 • מספר גדול של חריגות, תקלות, הפרות החוקים והוראות במפעלי קבוצת בז"ן ולמרות זאת כמעט ולא הופעלו אמצעי האכיפה השונים נגד הקבוצה.

משרד האוצר מונע הקצאת תקציב ותקנים לכח אדם במשרד להגנת הסביבה ובכך פוגם דה פקטו  ביכולת לבצע פיקוח ואכיפה

הדו"ח מתייחס לחילוקי הדיעות בין משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה בעניין תקציב ותקנים לכח אדם שיבצע את משימת הפיקוח והאכיפה, ומציין "לנוכח מצבת כוח האדם הנתונה של המשרד להג"ס, ובייחוד של הגורמים העוסקים באכיפה סביבתית, נפגמת יכולתו של המשרד למלא את תפקידו ולקדם את השמירה על הסביבה ועל בריאות האדם, החי והצומח, ולכך יש השלכות בריאותיות וכלכליות מרחיקות לכת. פגיעה זו מקבלת משנה תוקף נוכח גידול האוכלוסייה, פיתוח תעשייה והעלייה ברמת החיים שחוותה מדינת ישראל בעשור האחרון, אשר הגדילו את הסיכונים הסביבתיים שעימם היא מתמודדת".

התוצאה: התושבים חולים! אחוזים גבוהים מאוד של סרטן ומחלות נשימה

אך המחקר לבדיקת הקשר בין תחלואה וזיהום בחיפה הופסק לפני שנתיים ולא חודש!

גם התוכניות לעתיד לא מעודדות:

 • תכנון נמל חיפה לא לקח בחשבון את מלוא ההשפעות הסביבתיות שלו.
 • בתמ"א 30 שהוגשה לאישור ועדת השרים לא נקבע נושא צמצום זיהום האוויר באזור חיפה כיעד שחובה להשיגו, ונושא סביבתי זה אף לא נדון בין היתר בהקשר של הוראות חוק אוויר נקי ומטרותיו, ובהן צמצום ואף מניעה של זיהום אוויר ולא רק שמירה על רמתו הקיימת.
 • מכרז להקמת מפעל אמוניה: כשלים וליקויים בהכנת המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה באזור מישור רותם, לפני החלטת הממשלה בנידון, לרבות בדיקת החלופות. הדבר פגע הן ביכולתם לקבל החלטות מיטביות והן ביכולתם ליישמן.

בריאות ושלום הציבור מופקרים אל מול האינטרסים של בעלי הממון והכח

הדו"ח מוכיח שוב את אזלת היד של המשרד להגנת הסביבה כמו גם של גורמי הממשל השונים – משרד הבריאות, משרד האנרגיה והעיריות, לדאוג לשלום הציבור אל מול האינטרסים של בעלי הממון והכוח.

אנו מודאגים מאוד מחוסר היכולת לפקח ולאכוף מניעת זיהומים, למרות הגידול העצום במחלות סרטן ודרכי הנשימה באזור חיפה מוכה הזיהום.

שלומית ולנסי מתוך מסיבת העיתונאיםשל המרכז למחקר סביבתי חיפה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 06.2019

במציאות זו איננו יכולים לשים את מבטחנו במשרד להגנת הסביבה ובמשרדי הממשלה השונים שיפקחו ויאכפו את חוק אוויר נקי

בהמשך להמלצת מבקר המדינה להעתיק את התעשייה המזהמת מחיפה לאזורים בלתי מיושבים, יש למנוע הקמת מרכז פטרוכימי חדש וגדול יותר: אסדות הגז.

אסדת לוויתן שמתוכננת לקום אל מול חוף דור, ובקרבת ריכוזי אוכלוסיה גדולים היא מפעל פטרוכימי גדול יותר מכל המפעלים המזהמים בחיפה.

אם חלילה תוקם בקרבת החוף תביא גם להגדלה ניכרת של כמויות זיהום האוויר במפרץ חיפה, וגם להפיכת קו החוף של מישור החוף לאזור מוכה זיהום כדוגמת מפרץ חיפה.

קריאה נוספת על דו"ח מבקר המדינה בנושא הזיהום במפרץ חיפה בקישורים הבאים:

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן