חברות הגז – תחזיות אופטימיות או הונאת משקיעים?

חברות הגז - תחזית אופטימית או הונאת משקיעים

האם חברות הגז מספקות מידע צופה פני עתיד או האם מדובר בהונאת משקיעים?

 • חברות הגז ידועות בתחזיות האופטימיות שהן מנפקות לשוק לאורך שנים.
 • אירועים שליליים כמו אובדן לקוחות או כניסה של מתחרים, נעדרים בעקביות מדיווחים מידיים לבורסה ונלמדים בעיקר מפרסומים זרים או מוטמנים מאוחר יותר בדוחות הכספיים.
 • אם במרבית המקרים עד כה היה ניתן לתת פרשנות של "מידע צופה פני עתיד", בדוחות לשנת 2018 הגדילו לתת חברות הגז מידע שקרי, שגוי, מגמתי ומטעה, הן לגבי תיאור המציאות והן לגבי התחזיות לעתיד.
 • נזכיר ונאמר כי בשנתיים האחרונות נמצאים השותפים למאגר תמר, נובל אנרג'י ודלק קבוצה, במסע אקזיט בהיקפים של עשרות מיליארדי ₪, אשר טרם הגיע לסיומו.
 • נובל אנרג'י אף הודיעה לאחרונה על רצונה לממש את מאגר לווייתן.

הבא נבחן מספר דוגמאות קריטיות לפערים בין הדיווח שסיפקה חברת דלק קידוחים למשקיעים, לבין העובדות:

קיבולת הולכה בצנרת נתג"ז: יש מקום פנוי או אין מקום?

עובדות

אין קיבולת פנויה בצנרת נתג"ז.

בדו"ח משרד האנרגיה לתחילת שנת 2019, נאמר שנכון להיום יש מחסור הן בקיבולת של מערך אספקת הגז מתמר, והן במקטעים שונים של מערכת ההולכה הישראלית. נכתב שבגלל שמצד שני יש עניין בייצוא הגז באמצעות הצנרת הזו, הדבר יתאפשר רק בשעות שבהן יש קיבולת פנויה, בעיקר בחגים ובסופי שבוע.

קיבולת ההולכה בצנרת נתג"ז - העובדות

שקרים?

חברות הגז דלק קידוחים ונובל אנרג'י מפרסמות הערכה שניתן יהיה להשתמש בצנרת נתג"ז להזרמת גז לייצוא.

בדו"ח התקופתי של דלק קידוחים לדצמבר 2018 נכתב שחברת נובל אנרג'י מעריכה שניתן יהיה להזרים גז לייצוא בצנרת נתג"ז בכמות (המכובדת) של כ- 4-4.5 BCM לשנה…

שקרים - קיבולת ההולכה בצנרת נתגז תספיק גם לייצוא

מתקני הנזלה במצרים: ריקים בשל מחסור או פעילים בשל עודפים?

עובדות

שדה הגז המצרי העצום זוהר (פי 2 מלוויתן) החל להפיק גז כבר בסוף 2017. השדה חובר בצנרת למתקני ההנזלה. המתקנים פעילים ואף הגיעו לתפוקה מלאה על מנת לתמוך ביצוא בשל עודפי גז טבעי ממצרים לאירופה.

שקרים?

חברת דלק קידוחים מפרסמת שבמצרים קיים מחסור בתפוקת גז ולכן מפעלי ההנזלה כמעט ואינם פעילים.

בדו"ח התקופתי בדצמבר 2018 של חברת דלק קידוחים נטען שעקב מחסור בגז טבעי במצריים, מפעלי ההנזלה אינם פעילים, או פעילים בתפוקה נמוכה.

השקר - מתקני ההנזלה במצרים ריקים

חוזה הגז עם מצרים: הסכם מחייב או מזכר הבנות מותנה?

עובדות

ההסכם עם חברת דולפינוס הוא לא חוזה. מדובר במזכר הבנות לא מחייב.

בדו"ח השנתי 2018 של תמר פטרוליום מדווח שההסכם עם חברת דולפינוס לייצוא גז למצריים הוא בגדר מזכר הבנות שטרם התגבש לחוזה מחייב. ושאין כל וודאות שתתממש מכירת הגז למצריים.

העובדות - ההסכם עם דולפינוס - מזכר הבנות

שקרים?

דלק קידוחים מפרסמת שהיא חתמה הסכם מחייב לאספקת גז עם חברת דולפינוס.

בדו"ח התקופתי בדצמבר 2018 של דלק קידוחים, לעומת זאת, נכתב שדלק חתמה הסכמים מחייבים לאספקת גז עם חברת דולפינוס… 

תחזית ייצור הגז במצרים 2019 : 70 BCM או 80 BCM?

עובדות

בתחזית הרשמית של Egypt Oil & Gas לשנת 2019 פורסם שהייצור עד סוף השנה יעמוד על 8 BCF/d שזה שווה ערך ל- 82.6 BCM

שקרים?

דלק קידוחים מפרסמת שתחזית ההפקה, בסבירות גבוהה, לשנת 2019 לקצב הפקת הגז המצרי היא 70 BCM, ולא זו בלבד – עד 2021 יגיעו ל- 74 BCM בלבד.

יבוא גז מצרי לירדן: כמעט כל הכמות הנדרשת או כמויות קטנות?

עובדות

ירדן מייבאת ממצריים גז בכמות המספקת את כל צרכי חברות החשמל הירדניות.

ב"דיילי ניוז" דווח בסוף פברואר 2019 שמצריים הגדילה את נפח ייצוא הגז לירדן מ- 100 SCF בינואר ל- 350 SCF והיא מספקת את כל צרכי חברות החשמל הירדניות.

שקרים?

דלק קידוחים מפרסמת שירדן ממצרים כמויות קטנות של גז טבעי.

בדו"ח התקופתי בדצמבר 2018 של דלק קידוחים, נכתב שירדן מייבאת ממצרים רק כמויות קטנות של גז…

שקר - מצריים מייצאת כמויות מועטות לירדן

צריכת הגז בירדן לשנת 2017 : 3.5BCM או 3.9BCM ?

עובדות

צריכת הגז בירדן 3.5 BCM

בדו"ח של חברת החשמל הירדנית לשנת 2017 נכתב שצריכת הגז השנתית בירדן היא 3/341 TTOE שזה למעשה 3.5 BCM.

צריכת הגז בירדן 3.5 BCM

שקרים?

לפי הפרסום של דלק קידוחים צריכת הגז בירדן 3.9 BCM.

בדו"ח התקופתי בדצמבר 2018 של דלק קידוחים, נכתב צריכת הגז בירדן ב- 2017 עמדה על 3.9 BCM…

שקר - צריכת הגז בירדן 3.9 BCM

תחזית הביקוש מתמר: נשארת בשיא למרות אובדן החוזים הצפוי לכריש ולווייתן בהיקף שנתי של כ- 5 BCM לשנה

 • יצרני החשמל הפרטיים אשר נהנים מאופציית יציאה מתמר בהיקף של כ- 50% מהכמות השנתית הממוצעת אשר נצרכה על ידם בשלוש השנים האחרונות, חתמו על
  חוזים מחייבים עם אנרג'יאן.
  סך הכמות הצפויה לרדת מהמאגר החל מאפריל 2020 / מחיבור כריש (המאוחר מבניהם) מסתכמת בכ- 1.4BCM לשנה.
 • כי"ל ובז"ן סיימו את חוזה ההתקשרות מול תמר בהיקף של כ- 1.6BCM בשנה וצפויות להעביר את כל הכמות למאגר כריש.
 • הכמות החוזית המחייבת (TOP) מול חברת החשמל ירדה בחודש ינואר 2019 מרמה שנתית של 5BCM לרמה של 3BCM .

אובדן החוזים בהיקף של כ- 5BCM בשנה לא מפריע לחברות הגז להציג לאורך השנים תחזית מכירות בהיקף מקסימלי אשר מעולם לא הגיע אליה.

שקר - תחזית הביקוש ממאגר תמר נשארת בשיא למרות אדן החוזים הצפוי לכריש ותנין

תחזית הביקוש לגז בישראל 2022 : 11BCM או 18BCM ?

עובדות

להלן תחזית משרד האנרגיה לצריכת הגז במשק הישראלי.
לצורך הדוגמא:
ב- 2018:  10.3
ב- 2023: 11
ב- 2030: 18.1

שקרים?

שימו לב לפערים הגדולים, באופן עקבי בתחזית של דלק קידוחים לצריכת הגז במשק הישראלי, לצורך הדוגמא:
ב- 2018: 10.9
ב- 2023: 18.7
ב- 2030: 24.4

השקר - תחזית דלק קידוחים לצריכת הגז בישראל

הפערים המשמעותיים בין העובדות לבין הדיווחים הרשמיים של דלק קידוחים מותירים בהחלט מקום לספק.

האם זו סתם אופטימיות (בלתי זהירה) או שמדובר בהונאת משקיעים?

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן