דו"ח מומחים בינלאומיים: הזיהום הצפוי מאסדת לוויתן גבוה משמעותית מהצהרות נובל אנרג'י! כשלים וחוסרים רבים בבקשת היתר הפליטה לאסדת לוויתן

דוח-מומחה-אסדת-לוויתן-תפלוט-זיהום-רב-מהמוצהר-לשיתוף-3

המלצת חברת Ramboll: דחייה של בקשת היתר פליטה לאסדת לוויתן!

לבקשת ארגון "שומרי הבית" מומחי חברת RAMBOLL והצוות ההנדסי שלה בחנו את שתי הגרסאות האחרונות של בקשת היתר הפליטה המתגבשת לאסדת לוויתן, כמו גם תרשימים שונים מהתנ"ס, היתר הבניה של אסדת לוויתן, ומידע שהגיע מבקשות "חופש המידע" שהגיש ארגון "שומרי הבית" למשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה.

עמותת "שומרי הבית" באמצעות עו"ד מתן גרפינקל, שלחה אתמול מכתב לד"ר צור גלין – ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנ"ס, ולגב' רעות רבי הממונה לפי חוק אוויר נקי במשרד להגנ"ס, בצרוף דו"ח המומחים מחברת Ramboll, בדרישה להימנע מלפרסם את טיוטת היתר הפליטה לאסדת הגז לוויתן לפני שיעיינו בהתייחסות המקצועית שהוכנה ביחס לבקשה ע"י חברת Ramboll, ויטמיעו את מסקנות הבדיקה.

חברת Ramboll הדנית, נחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחום הייעוץ ההנדסי לאיכות אוויר בתעשיות הגז והנפט, מעסיקה כ- 13,000 עובדים מומחים.
החברה נשכרה ע"י "שומרי הבית" על מנת לבחון באופן מקצועי ובלתי תלוי את הבקשה החוזרת להיתר פליטה של אסדת הגז לוויתן שהגישה חברת "נובל אנרג'י"  למשרד להגנת הסביבה ביום 20.1.2019.

הדו"ח של חברת Ramboll הוא אחד מדו"חות המומחים שמומנו מכספי פרוייקט מימון ההמונים של שומרי הבית, בו תומך ציבור גדול של אזרחים.

תקציר הממצאים לבחינת בקשת היתרי הפליטה של אסדת לוויתן

 •   ניתן להעריך כי אסדת לוויתן תפלוט מזהמים בכמות גבוהה מהמוצהר, בעוד יעילות המערכות למניעת זיהום תהיה נמוכה מהמוצהר.
 •   יכולתה של ה"מערכת הסגורה" למנוע זיהום האוויר במידה הגבוהה שצוינה בהיתר מוטלת בספק. הניסיון העולמי בשימוש במערכת סגורה הוא מועט או בלתי קיים, קל וחומר עבור אסדת גז בעלת תפוקה גבוהה ומשמעותית כמו אסדת לוויתן.
 •   הדו"ח מטיל ספק הנדסי בהתאמתו של הפתרון לשימוש עבור גז וקונדנסט בעלי הרכב כמו זה שפורסם, ומציין כי הפתרון עשוי להיות בלתי מספק כשלעצמו, ללא שילוב רכיבים נוספים שהוזכרו בדו"ח.
 •   יש לבצע ניטור רציף ומעקב קפדני בשלבים מוקדמים ככל הניתן, כדי לוודא האם אותה מערכת אכן יכולה להגיע לתוצאות המצופות.
 •   הדיווחים על הרכב הגז והקונדנסט סותרים זה את זה וחסרים בהם פרטים חיוניים (הנדרשים בחוק האמריקאי) לביצוע הערכת פליטות מלאה.
 •   פורטה רשימה של מקורות ואירועי פליטה שלא ניתנה להם התייחסות מספקת (או התייחסות בכלל) בבקשת היתר הפליטה הנוכחית.
 •   עולה חשד של הערכת חסר בעוצמת הפליטות מלוויתן, בעקבות השוואת פליטות בין אסדת לוויתן לאסדות במפרץ מקסיקו

לתקציר הדו"ח בעברית: תקציר סיכום דו"ח בקשת היתר פלילטה לאסדת לוויתן

הדו"ח מטיל ספק באמינות ובסבירות של ההערכות המוצהרות של זיהום האוויר הצפוי מאסדת לוויתן  בבקשה להיתר הפליטה, וקובע כי:

ניתן להעריך כי אסדת לוויתן תפלוט מזהמים בכמות גבוהה מהמוצהר, בעוד יעילות המערכות למניעת זיהום תהיה נמוכה מהמוצהר.

המומחים הגיעו למסקנה זו לאחר שבחנו היטב את בקשת היתר הפליטה החדשה לאסדת לווייתן שהגישה חברת נובל אנרג'י. 

הדו"ח מפרט חוסרים, טעויות, כשלים וחריגות מנהלים וסטנדרטים הנהוגים בעולם. 

"המערכת הסגורה"? לא קיימת בשימוש באף אסדת גז בעולם

 • ה"מערכת הסגורה" שמתוכננת להיות מותקנת באסדת לוויתן לא נמצאת בשימוש בעולם עבור אף אסדת גז, ובוודאי שלא באסדות בעלות תפוקה גבוהה כמו זו המתוכננת לאסדת לווייתן.
  שימוש במערכת דומה קיים באופן מועט מאוד בעולם ורק באסדות להפקת נפט.
  המומחים מטילים ספק רב באמינות ההערכות שצוינו בבקשה להיתר לגבי יכולת המערכת הזו למנוע זיהום האוויר במידה עליה הצהירה נובל אנרג'י.
 • המומחים קובעים שיש חובה לבצע מעקב קפדני הכולל ניטור רציף על מנת לבחון את עמידת המערכת הניסיונית הזו בהצהרות החברה. 
  נציין ש"נובל אנרג'י" מסרבת לבצע ניטור רציף באסדת לוויתן.
 • בנוסף טוענים המומחים, כי הטכנולוגיה שנבחרה לשימוש בתהליך ייבוש הגז אינה הטכנולוגיה המומלצת מבחינה הנדסית להרכב הגז שפורסם, וסביר כי יידרש שילוב של טכנולוגיה נוספת, שאינה מוזכרת בהיתר, להשגת התוצאות המצופות.

סתירות בדיווחים על הרכב הגז והקונדנסט במאגר וחסרים מהותיים בפרטים הנדרשים לדיווח בבקשות להיתרי פליטה

 • חלק גדול מפליטות המזהמים הצפויות מפעילות האסדה כלל אינן מוזכרות בבקשה.
 • בנוסף, בחלק ממקורות הפליטה שכן הוזכרו לא ניתנה כלל אסמכתא לגובה ומשך הפליטות.
 • הדיווחים לגבי הרכב הגז והקונדנסט שנמסרו בבקשות להיתרי הפליטה וכתגובה לבקשות חופש המידע – נמצאו סותרים זה את זה וחסרים בהם פרטים.
 • הפרטים החסרים מהותיים על מנת לבצע ניתוח פליטות מזהמים. פרטים אלו נדרשים להגשה עפ"י חוק בארה"ב כחלק מבקשת היתר פליטה.
  הערה: ארגון ״שומרי הבית״ במשך מעל שנה וחצי מעביר למשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, בקשות לקבלת הרכבים מלאים. בקשות בנושא הוגשו גם ע״י מועצה מקומית יקנעם, מועצת חוף כרמל, ארגון ״צלול״, עמותה להגנה על הסביבה כרמל-מנשה,וגופים נוספים. בנוסף, נעשו פניות אישיות רבות בע"פ ובכתב לד"ר צור גלין (משרד הגנת הסביבה) ולד"ר אילן ניסים (משרד האנרגיה), כל אלו לא נשאו תוצאות, עד שלא נותר לנו אלא להגיש עתירה משפטית בנושא. בעתירה זו טרם ניתנה החלטה.
  שומרי הבית דורשים מהגנ"ס להמתין גם עד קבלת ההחלטה לפני פירסום טיוטת היתר הפליטה. 

FSO – בבקשה להיתר כתוב שקיימות שתי עמדות הטענה של קונדנסט אל מיכליות ים, אך לא מצויין מה מהות פעילות זו, מה תדירותה ומה הן הפליטות לאוויר הצפויות ממנה. 

 • בגרסה קודמת של בקשת היתר צוין כי עמדות אלה ישמשו כגיבוי במצב בו הצנרת לחוף מושבתת (בלבד), בגרסא החדשה של ההיתר אמירה זו הוסרה , ללא כל הסבר.

  שומרי הבית דורשים הכללת הבהרה מפורשת והגבלה ברורה בגוף ההיתר לגבי כל פעילות שתבוצע סביב עמדות פריקת הקונדנסט למיכליות ים הקיימות על האסדה, תוך ציון גובה הפליטות לאוויר מכל הפעילויות הצפויות ממנה.
  יש לציין באופן ברור בגוף ההיתר איסור כי לא תותר הצבת FSO בסמוך לאסדת לוויתן לצורך פריקת או יצוא קונדנסט דרך עמדות אלה ולא להשאיר את הנושא פתוח לפרשנות היזם.

הבקשה אינה עומדת בסטנדרטים המקצועיים הנהוגים בעולם

 • אין מעקב על יעילות הלפיד, כפי שנהוג באירופה.
 • המומחים צירפו למסמך סקירה העוסקת בחובות הדיווח החלות על אסדות בארה"ב לפי תקנות דיווח אליו מחויבות כל האסדות במפרץ מקסיקו, ובו נדרשות כל החברות (כולל חברת נובל אנרג'י), לדווח על כל מקורות הפליטה ואירועי הפליטה בחודש קלנדרי ובכל שנה, תוך ציון של פרמטרים מרובים ורמת פירוט גבוהה, בצורה אלקטרונית ונגישה לציבור.
  בבקשת היתר הפליטה של אסדת לוויתן לוויתן חסרים פרמטרים, ואף קטגוריות שלמות לעומת נוהל הדיווח של BOEM הנהוג.

יוני ספיר, יו"ר עמותת שומרי הבית: "אנו דורשים מהמשרד להגנת הסביבה להימנע מפרסום טיוטת היתר הפליטה עבור אסדת לוויתן, לכל הפחות עד שתיבחן חוות הדעת החדשה שהתקבלה, יוטמעו ההמלצות מחוות דעת זו בטיוטת ההיתר וכן עד שיושלמו חוסרים מהותיים בבקשת ההיתר שהוגשה ע"י נובל אנרג'י.
אסדת לוויתן בקרבת החוף תחרוג, בסבירות גבוהה מאוד לדעת מומחים מובילים, מהוראות חוק אוויר נקי. מתן היתר פליטה לאסדה הזו משמעו מתן אישור לעבור על החוק.
בחוק שנועד לשמור על בריאות וחיי האוכלוסייה, עלינו לדקדק על קוצו של יוד עם החברות והמפעלים ולעמוד על כך שיפעלו במסגרת החוק בלבד ולא יחרגו ממנו, שכן כל חריגה משמעותה פגיעה בחיי אדם ובבריאות הציבור."

* הדו"ח מומן באמצעות תרומות הציבור!
* חלק מהמידע ניתן היה להשגה רק אמצעות בקשות ועתירות חופש המידע שכן חברת נובל אנרג'י סירבה לפרסמו.
* לצורך הכנת הדו"ח תורגמו מסמכים רבים שנדרשו להכנתו,  ע"י צוות המתרגמים המקצועיים של "שומרי הבית" שעבדו בהתנדבות.

להלן קישורים למסמכים המלאים:

 1. מכתב שומרי הבית לד"ר צור גלין וגב' רעות רבי מהמשרד להגנ"ס.
 2. הדו"ח המקצועי של חברת Ramboll הסוקר את בקשת היתר הפליטה לאסדת לוויתן.
 3. תרגום לעברית של סיכום הדו"ח של Ramboll הסוקר את היתר הפליטה לאסדת לווייתן.

נזכיר כי חברת "נובל אנרג'י" נאלצה להגיש את הבקשה החוזרת, לאחר שהבקשה הראשונה להיתר פליטה נדחתה בסופו של דבר ע"י המשרד להגנת הסביבה, גם זאת לאחר שעמותת שומרי הבית הגישה חוות דעת מומחה של ד"ר מיכאל גרבר שבחן את הבקשה וקבע כי אינה עומדת בסטנדרטים החוקיים, ובהמשך לחלופות מכתבים ופגישות.

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן