מכתב להגנ"ס – מנעו מנובל אנרג'י לאשר חיבור ל- FSO לאחסון 100,000 חביות קונדנסט לצד אסדת לוויתן!

האם יאוחסנו 100,000 חביות קונדנסט במיכלי צמודה לאסדת לוויתן

בבקשה החדשה להיתר פליטה לאסדת לוויתן שהגישה לאחרונה נובל אנרג'י, נוספה פסקה חדשה המתייחסת לתכנון עמדות מילוי והטענת קונדנסט למיכליות ים.
לא זו בלבד – לגבי אותם המקורות מצויין בבקשה:
"אמצעים קיימים למניעת שפיכות/דליפות – אין"  "אמצעים קיימים לבקרה וניטור דליפות – אין"!

נובל  אנרג'י מנסה לקבל אישור לאחסן כ- 100,000 חביות קונדנסט במיכלית שתתחבר לאסדת לוויתן – ליד חוף דור!
ולא זו בלבד – לקבל אישור לעשות זאת בלי שום אמצעי לבקרה וניטור דליפות, ובלי שום אמצעים למניעת שפיכות ודליפות.

חשוב להדגיש כי בתסקיר  הסביבתי של תמ"א 37/ח' דווקא נבחן תרחיש שפך של 100,000 חביות קונדנסט במרחק 10 קמ מהחוף והגיעו למסקנה ששפך קונדנסט בכמות כזו מסכן את החופים. לכן התקבלה החלטה לא לאחסן את הכמויות האלה בים בחלופה הקרובה, אלא לאחסן ביבשה.
נציין גם שבהיתר הפליטה לא מזכירים את הכמויות הגדולות אבל הן נמצאות בהוראות התכנית של תמא 37/ח בחגית ועמק חפר- 127,500 קוב קונדנסט בכל מתחם.

FSO אחסון קונדנסט במיכלית ציטוט מתמ"א 37 ח
מתוך תמ"א 37/ח' הסביבה הימית - פרקים ג-ה עמ' 44

מתוך תמ"א 37/ח' הסביבה הימית – פרקים ג-ה עמ' 44

במועצה הארצית לתכנון ובנייה אף נאמר בעבר במפורש ע"י מנכ"ל משרד האנרגיה הקודם, מר שאול מרידור, כמו גם ע"י יו"ר המועצה, מר אביגדור יצחקי, כי אין לאפשר מיקום מיכליות קונדנסט במיקומה המתוכנן של אסדת לוויתן וזאת גם עמדת המשרד להגנת הסביבה עד עתה.

מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר שאול מרידור על סכנת אגירת קונדנסט בקרבת החוף_ 2017

ציטוט של שאול מרידור מתוך תמליל ישיבת ועדה ארצית – המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 609 מ-8 לאוג 2017 עמ' 53

לפנייתנו הקודמת למשרד להגנ"ס בנוגע לאחסון הקונדנסט מאסדת לוויתן, השיב המשרד כי "בתכנון אסדת לוויתן, כמו גם ברישוי שלה, אין שימוש במיכליות ים לאגירת קונדנסט".
אנו דורשים מהגנ"ס לעמוד בהתחייבותו!

לאחרונה, בתאריך 17.02.2019 שלחנו תזכורת למשרד להגנ"ס, לד"ר צור גלין.
במכתבנו זה אנו מבקשים (שוב) תשובות לשאלות שהעלינו וטרם קיבלו התייחסות.
כמו כן, במכתבנו זה העלינו גם את דרישתנו מהמשרד להגנ"ס לעמוד בהתחייבותו ולדרוש מיידית הסרה של אזכור זה מהבקשה השנייה להיתר הפליטה עבור אסדת לוויתן ואף לציין במפורש בהיתר כי לא תותר פריקת קונדנסט ממכליות במיקום האסדה המתוכנן של אסדת לוויתן.
זאת, כדי שלא יתפרש ע"י חברת נובל אנרג'י מהניסוח בבקשת היתר הפליטה החדשה, שיש הסכמה של המשרד לכך, תוך מימוש ההסכמה לכאורה לאחר שהאסדה תחל לפעול.

עוד בעניין זה מוזמנים לקרוא במאמרו של אמנון פורטוגלי.

פניותינו להגנ"ס בנוגע לניטור אסדת תמר  ומתקניה ובנושא הרכב הקונדנסט במאגר לוויתן – טרם קיבלו מענה

במכתבנו זה אנחנו מזכירים לד"ר צור גלין שאנחנו עדיין ממתינים לתשובת המשרד בעניינים החשובים הללו:

  1. מכתבנו מיום 9.11.18 אל מנכ"ל המשרד לשעבר ישראל דנציגר, אשר כותרתו: טיפול בכשלים בניטור הזיהום מאסדת תמר ומתקניה אשר נותר ללא כל מענה או התייחסות. אנו מבקשים לקבל תשובות לשאלות העקרוניות שהועלו בו.
  2. מכתבנו מיום 28.11.18 בנושא: הרכב הקונדנסט במאגר לוויתן – טרם נשלחו אלינו המסמכים הרלוונטים לבדיקות המעבדה שבוצעו ב- 2018 להרכב הקונדנסט במאגר לוויתן.

אנו ממשיכים לעקוב.

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן