דו"ח מומחה: מה צפוי לנו על פי דו"ח הסיכונים המקיף והמפורט לצנרת הקונדנסט של ד"ר ישראל ברזלי?

מדוע נמנעו נובל אנרג'י מלהכין סקר סיכונים לצנרת הקונדנסט היבשתית מאסדת לוויתן? 
מדוע סקר הסיכונים מצנרת הקונדנסט הימית- מוגדר כסוד מסחרי של נובל ונותר חסוי מהציבור?

 • מדוע בנוסף, נמנעו נובל אנרג'י מלהכין תכנית חירום לטיפול באירוע שפך מצנרת הקונדנסט? 
 • מדוע רשות רישוי הגז אישרה לנובל, בתעלול מינהלי שהדעות לגבי חוקיותו חלוקות, להמתין עם תכנית החירום הזו עד לשלושה חודשים לפני הזרמת החומר המסוכן בפועל?
 • מדוע הוחלט להעביר את צנרת הקונדנסט בצמידות שערורייתית (1.40 מ'!) לצנרות גז ונפט, בקרבת ישובים, כבישים ראשיים, צמתים ראשיות ומסילת הרכבת?
 • ואיך התכנית המסוכנת והשערורייתית הזו קיבלה את כל האישורים?

במסגרת הליך משפטי, ד"ר ברזלי ערך למעננו סקר סיכונים דטרמיניסטי להערכת הסיכונים עקב הטמנת צנרת הקונדנסט בתוואי המתוכנן ובמרחק המתוכנן בינה לבין צנרות הגז והנפט. להלן: חוות דעת של ד"ר ברזלי על תנ"ס #2
לקריאת סקר הסיכונים המלא לחצו כאן 

בדו"ח סיכונים מקיף ומפורט קובע ד"ר ישראל ברזלי כי התוואי המתוכנן לצנרת הקונדנסט מאסדת לוויתן מסוכן בצורה שערורייתית ואינו עומד בסטנדרטים הנהוגים בעולם.

"מוסדות התכנון בישראל חייבים לשקול את הנושא שנית מכיוון שמבחינה מקצועית (ואפילו באמות מידה הסתברותיות) התקן שקבעו אינו עומד במבחן המציאות."

ד

ד"ר ישראל ברזלי נחשב למומחה בעל שם עם מעל 40 שנות ניסיון בתחומי הכימיה והחומרים המסוכנים. שימש בתפקידי ניהול כימי בתעשייה וכמו כן כראש אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה, שם היה אחראי על הקמה ותפעול של שלושה מערכים מרכזיים: טיפול באירועי חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת מסוכנת ורישוי לעוסקים בחומרים מסוכנים.
בעל תואר ראשון, שני ושלישי בכימיה מהאוניברסיטה העברית, וכן מספר רב של פרסומים מדעיים ופטנטים. משמש מרצה במספר מוסדות אקדמיים.

אז מה צפוי לנו? 

 • כשצינור גז כמו המתוכנן מתפוצץ- מדובר בפיצוץ אימתני!
 • הגז הכבד מתפרץ ויוצר ענן גז דליק המכסה איזור גדול.
 • הצתה מהירה של ענן גז דליק וקרינת החום מהלהבה שורפת וממיסה את כל מה שנמצא בשטח שנפגע.
 • כדור האש מהפיצוץ יכול להגיע לגובה של מעל ל- 90 מ' – גבוה מבניין של 30 קומות! 
 • קרינת חום לוהטת מגיעה למאות מטרים.
ד"ר ישראל ברזלי - צנרת הקונדנסט מהווה סיכון חמור לתושבים ולעוברי אורח - בתמונה ענן גז דליק כתוצאה מפיצוץ
 • בתיעוד של מקרים רבים צוותי החילוץ לא יכלו להתקרב למקום הארוע זמן רב בגלל החום הלוהט.
 • ד"ר ברזלי חישב (עמ' 29-30) כי במקרה של קריסת צינור גז כתוצאה מפיצוץ בצינור בתחנת ה DVS בחוף דור, ענן הגז הדליק יכסה קוטר של בין 1400-500 מטר – כל מושב דור וחלקים מקיבוץ נחשולים!
 • קרינת החום הלוהטת תתפשט במהירות לטווח 500 מטר ותגרום לכוויות דרגה 2 לתושבי מושב דור בתוך דקה.
 • מי ומה שיימצא בטווח של כ- 300 מטרים ממוקד הפיצוץ יישרף באופן קטלני בתוך דקה. (Thermal Radiation Levels of Concern)
 • במקרה של פיצוץ בצינור הגז – צינור קונדנסט שמוטמן בצמידות – במרחק 1.40 מטר בלבד – צפוי בסבירות גבוהה מאוד להתבקע גם הוא, לקרוס ולהתפוצץ. (עמ' 24-25)
 • בעצם – בסבירות גבוהה, פיצוץ באחד מהצינורות יגרום לסדרת פיצוצים איומה, וכך לאסון כבד.
 • תוואי הצינור עובר בקרבת ישובים נוספים, כביש 2, כביש 4, פסי הרכבת וצמתים ראשיות.
 • תושבים רבים ועוברי אורח יהיו חשופים לסיכון גבוה.
 • פיצוץ כזה יגרום לזיהום קשה וארוך טווח לקרקע ומקורות המים. (עמ' 25)
פיצוץ בצינור גז גרם לפיצוץ בצינור נוסף במרחק 3 מטרים

בבריטניה מתייחסים לצנרת קונדנסט בזהירות יתרה ומגדירים מרחק הפרדה של 180 מ' בינה לבין צנרות גז או דלקים אחרות.
בישראל הסתפקו המתכננים בקרבה שערורייתית של 1.40 מ' בלבד בין צנרת הקונדנסט לצנרת הגז, צנרת נפט ישנה, ובעתיד צינור גז נוסף!
כל זה בקרבה מסוכנת לבתים, כביש 2, מסילת הרכבת, צמתים ראשיות, ומעל מאגר מי תהום. (עמ' 22 בסקר הסיכונים)

בסקר הסיכונים ערך ד"ר ברזלי:

 • בחינה של התקנים הנהוגים בעולם ביחס לתקנים בתכנית.
 • סקירה מפורטת של שורת אסונות פיצוץ בצנרות גז – כולם בלחץ נמוך מזה המתוכנן – ושל טווח הנזק.
 • חישובים מפורטים לסיכון ולטווח הסיכון מפיצוץ בצנרות הגז והקונדנסט המתוכננות.
 • התייחסות להערכות וטעויות שגויות שנעשו בתכנית בהקשר לצנרת זו.
 • מסקנות והמלצות

מסקנות:

 • לאור הנתונים העולים מהדו"ח, ולאור הלקח שנלמד מעשרות רבות של אירועי התלקחות ופיצוץ בצנרת של גז טבעי דחוס, ברור כי פרוזדור הצנרת המתוכנן הוא בעל רמת סיכון גבוהה עקב הקירבה היתרה בין צינור הקונדנסט המתוכנן ובין הצינורות הנוספים.
 • הקירבה היתרה לצינור הקונדנסט עלולה, באירוע של פגיעה בשלמות צינור הקונדנסט, לגרום לזיהום חמור למקורות מים באזורי רגישות הידרולוגית גבוהה מאד.
 • בארועים שאירעו בצנרות הולכה של גז טבעי דחוס (רובם בקטרים קטנים יותר ובלחצים נמוכים יותר מהצנרת המתוכננת), נפגעו בני אדם ורכוש במרחקים של מאות מטרים (500 מ' ואף יותר) ממוקד האירוע. 
  לכן המרחק המתוכנן עלול לסכן תושבים רבים בצורה חמורה. 
 • הצנרת, וכן פרקטיקת הפעלת שחרור בחירום של הגז בצנרת דרך הנשבים הקיימים בתחנות ההגפה מהווה סיכון חמור לתושבי האזור ולמשתמשים בנתיבי התחבורה העמוסים שמצויים בקירבה לתחנות אלה.
 • לא ניתן לקבוע את תוואי פרוזדור הצנרת, לרבות תחנות ההגפה לאורכו, לפני שייעשה סקר סיכונים מעמיק ומדוקדק לצנרת המתוכננת על כל מרכיביה על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי. חשוב לציין כי דרישה זו עלתה בדיוני המועצה הארצית בעבר אך היא "נמוגה" במהלך האישורים הסטטוטוריים.
ההיתרים נשוא התנ"ס
פריצת ענן דליק של גז מצינור בקוטר 2 אינץ

איך יתכן שבית משפט מחוזי חיפה בחר להתעלם מכל המידע בדו"ח זה, ולסמוך ידיו על הרגולטור שעשה עבודתו נאמנה? 
זאת למרות שהנחיות התנ"ס חייבו ביצוע דו"ח זה בדיוק, טרם הוצאת ההיתר, והדבר לא נעשה!

חשוב להבין שאך ורק בגלל הבחירה למקם את אסדת לוויתן בקרבת החוף, נוצר צורך להוליך את הקונדנסט– חומר רעיל, פציץ ומסוכן- בצנרת תת קרקעית ארוכה ומפותלת.
בנוסף, החליטו המתכננים משיקוליהם להעביר את הצנרת הזו בצמידות מסוכנת לצנרות גז ונפט.

הרחקת אסדת לוויתן ללב ים תפטור אותנו גם מסכנות צנרת הקונדנסט!  לא יהיה בה כל צורך, היות והקונדנסט – המיועד ברובו לייצוא – יימכר באוניות ישירות מהמאגר!

מתוך הדו"ח:

ענן גז דליק
פיצוץ ושריפה מקריסת צינור גז תת קרקעי - בלגיה 1992 - 24 הרוגים, 132 נפגעים - רבים מכוויות קשות.
ד"ר ישראל ברזלי - בעקבות פיצוץ בצינור גז כדור אש וענן גז דליק לגובה 200 מ'. קרינת חום לוהט המיסה הכל ברדיוס 200 מ'

"..מקטע צינור גז באורך 11 מ' שמשקלו מעל לטון הועף למרחק של 150 מ'.
ענן הגז שנוצר התלקח ויצר כדור אש שגובהו כמה מאות מטרים, שהפך אח"כ ללהבה ארוכה בגובה 150-200 מ'…
קרינת החום היתה קיצונית ודווח על הרס מוחלט ברדיוס של 200 מ'…
רכבים במרחק 150-200 מ' נשרפו, גגות של מפעלים הותכו.. חלק מהנפגעים היו נהגים שעברו באותו רגע באוטוסטרדה במרחק 500 מ' מהמוקד והחום הורגש עד לטווח 2 ק"מ.
רדיוס המכתש שנוצר 8-10 מ' ועומקו 3-4 מ'…" עמ' 17 בסקר הסיכונים.

עמ' 22:
"4.10  משורת אירועים אלה עולות המסקנות הבאות:
❃ בכל האירועים היה הלחץ בצנרת נמוך מזה המתוכנן בתנ"ס.
❃ ברוב המוחלט של האירועים לא פחת אורך השטח שנשרף מ- 200 מטר והוא הגיע עד לאורך של יותר מ- 400 מטר.
❃ ברוב המוחלט של האירועים לא פחת רוחב השטח שנשרף מ- 100 מטר והוא הגיע עד לרוחב של יותר מ- 300 מטר.
❃ ברוב המוחלט של האירועים לא פחת השטח שנשרף מגודל של 20 דונם והוא הגיע עד לשטח של כמעט 200 דונם.

ועל כן המסקנה הלוגית והמקצועית שלא ניתן להימנע ממנה היא שטווח הפרדה של 45 מטר מקו צנרת הולכה ראשי שקוטרו "32 שמוליך גז טבעי בלחץ של 80 באר הוא במקרה הטוב בדיחה גרועה, אבל מאד מסוכנת.
הדבר נכון על אחת כמה וכמה עבור קו שמכיל כתוספת צינור המוליך קונדנסט ובעתיד לפחות עוד קו של גז טבעי.
מוסדות התכנון בישראל חייבים לשקול את הנושא שנית מכיוון שמבחינה מקצועית (ואפילו באמות מידה הסתברותיות) התקן שקבעו אינו עומד במבחן המציאות.

4.11  בסמיכות לצינור הגז המתוכנן עומד לקום, במרחק של 1.40 מטר ממנו, צינור נוסף שיוליך כמויות גדולות של הקונדנסט.
כבר ראינו שלפחות בבריטניה מתייחסים לצנרת האחרונה בחומרה יתרה ומגדירים עבורה מרחקי הפרדה של 180 מטר…"

עמ' 29:
קרינת חום מדליקה של גז טבעי כתוצאה מקריסת צינור הגז ב- DVS תביא לסיכון לא קביל לתושבי מושב דור שבתיו הקיצוניים נמצאים במרחק של 500 מטר מתחנת ה- DVS. במקרה כזה בתים אלה יהיו חשופים לקרינה בשיעור של  5 Kw/m^2 שגורמת לכוויות מדרגה שנייה תוך דקה.

עמ' 30: 
אין ספק שסיכון חמור נשקף לתושבי האזור ולעוברי אורח עקב הסיכון של התפזרות ענן דליק של גז טבעי כתוצאה מכשלים שונים.
גם פריצה מועטה מחור בקוטר "1 תביא להתפשטות ענן דליק שיכסה חלק ניכר מבתי מושב דור וישתרע לאורכם של כביש 2 ומסילת הברזל.
מחור בקוטר "2 ,תרחיש המקובל בעולם, יכסה הענן את כל מושב דור וחלקים מקיבוץ נחשולים.

פריצת ענן גז דליק בעקבות קריסת צינור גז מפיצוץ בתחנה בדור

אולי יעניין אותך גם לקרוא את חוות הדעת של ההידרו-גיאולוג יוסי בר על הסכנות מצנרת הקונדנסט למי התהום וקידוחי מי השתיה שלנו.

 

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן