פניה למשרד להגנת הסביבה בבקשה להסבר פערים משמעותיים בנושא הרכב ואחסון הקונדנסט ממאגר לוויתן

ארגון שומרי הבית הגיש לאחרונה מכתב למשרד להגנת הסביבה בבקשה להסבר פערים משמעותיים בנושא הרכב ואחסון הקונדנסט ממאגר לוויתן. משתפים את המכתב לעיונכם.
תקציר המסמך

המסמך מחולק ל 3 חלקים –

חלק ראשון – מהו ריכוז הבנזן האמיתי בקונדנסט של מאגר לוויתן?

האם נובל אנרג'י טעו לגבי הרכב הקונדנסט במאגר לוויתן?

לפי הדגימה הבודדת שעשו לקונדנסט מהמאגר בשנת 2012,  הסיקו שאחוז הבנזן בקונדנסט הוא 0.016% אולם לאחרונה פרופסור רפי סמיאט (זה שמככב בפרסומות של נובל אנרג'י) טען שהריכוז גבוה הרבה יותר:0.3% "כמו במאגר תמר".
פי 19 מהפרסום הקודם!

זה אולי נשמע קטנוני…0.016% או 0.3%…מה זה כל כך משנה? אין לשומרי הבית עניינים יותר חשובים לעסוק בהם?

אז מסתבר שהמספר הזה הוא קריטי.

תילי תילים של מודלים (מודל השפך לים, מודל פיזור המזהמים באוויר, מודל מי המוצר שישפכו לים, ומודל צנרת הקונדנסט) חושבו על פי המספר של 0.016%.
גם חוות הדעת של  ד"ר צור גלין שהוגשה למשרד להגנת הסביבה בנובמבר 2017 ונותנת חותמת אישור לתכנית, גם היא הוגשה על בסיס ריכוז בנזן 0.016%, ואף טענה שריכוז של מעל 0.106% "יגרום לעליה שאינה זניחה בפליטות לאוויר של בנזן במפרץ חיפה". ד"ר גלין כותב שם שהמודלים חושבו ע"פ ערך מקסימלי של עד 0.1% בנזן, ו"במידה ויחולו שינויים בנתונים הידועים או שישתנו התנאים המפורטים בה, יש לראות חוו"ד זו כבטלה".

ובכן, אפשר להגיד שחלו שינויים…

שומרי הבית שואלים ודורשים:

  1. האמנם האמירה של פרופ' סמיאט נכונה? אם כן – מה משרד הגנ"ס מתכנן לעשות עם המידע הזה? האמנם תבוטל חוות הדעת? כמו כן: אנו דורשים לראות את דו"ח הדגימה העדכני.
  2. אם היא לא נכונה – מתי צפויה להגיע דגימת קונדנסט עדכנית?
  3. ע"פ איזו סימולציה נכתבה אותה חוות דעת של ד"ר צור גלין? בבקשה חישפו אותה!
  4. אנו דורשים ממשרד הגנ"ס שיעמוד במחויבותו שצוינה בדו"ח המסכם בנושא הקונדנסט, ויאכוף על חברת נובל אנרג'י את הדרישה לבצע ולספק דגימה עדכנית של הרכב הקונדנסט  לפחות פעם בשנה, ולא יסתמך על דגימה בודדת בת 6 שנים, ודו"ח מעבדה יחיד שאינו גלוי לציבור.

חלק שני – האם מתוכננת לקום מיכלית ענק ליד אסדת הטיפול בשלב ב' של פרויקט לוויתן ומהם הסיכונים ממנה?

בשלב ב' של פרוייקט לוויתן תפוקת האסדה אמורה לעלות משמעותית ולכן גם כמות הקונדנסט תעלה. עד כדי כך שקיים סיכון כי לא יהיה איפה לאחסן אותה (יש מגבלה על כמות הקונדנסט שהמשרד להגנת הסביבה מאשר להזרים בצנרת וגם לכמות שהוא מאפשר לאחסן במפרץ חיפה, וכידוע בג"ץ קבע כי המיכלים באתר חגית מיועדים למקרה חירום בלבד).

ע"פ תמ"א 37/ח' קיימת, ואף מצויינת במספר מסמכים שונים,  אפשרות להקים ליד אסדת הפקת הגז – מיכלית אחסון צפה (FSO שעליה יאוחסנו עד 100,000 חביות קונדנסט!), משיחה עם חברת "לרמן אדריכלים", שעסקה בנושא זה בתמ"א, נאמר לנו כי תוכנית זו רלוונטית ומקודמת ע"י משרדי הממשלה השונים.

שומרי הבית שואלים/דורשים:

  1. האומנם?? האם משרדי הממשלה מצהירים מצד אחד כי הם מתנגדים לאחסון כמויות גדולות של קונדנסט 120 ק"מ מהחוף, ובאותו הזמן מקדמים תוכנית לאחסן אותה כמות גדולה 10 ק"מ מהחוף בשלב ב' של הפרויקט???
  2. איך המשרד מתכוון לבחון את הסיכונים הרבים ממיכלית קונדנסט בקרבת החוף – בשגרה, בתקלה ובקרות אירוע בטחוני? מהן ההשלכות על יישובי החוף? נזכיר כי התנ"סים הימיים כלל לא נדרשו להשלכות אלו.

חלק שלישי – איזה ניטור  קיים על מיכלי הקונדנסט של אסדת תמר ביבשה? ומה יהיה באסדת לוויתן?

מסמך של המשרד להגנת הסביבה מספטמבר 2015 מתייחס להסדר של הרגולטור בארה"ב עם חברת נובל אנרג'י, על פיו החברה נדרשה להסדיר כשלי תכנון, ביצוע, ותחזוקה של מתקנים רבים בבעלותה, ביניהם מתקני אחסון קונדנסט שגרמו לדליפות משמעותיות של פחממנים אורגניים נדיפים VOC.

בין היתר, נובל אנרג'י חויבה להתקין מצלמות אינפרא-אדום ולבצע בדיקות במצלמות תרמיות ע"י חברת צד שלישי, כאשר הדיווח אלקטרוני ושקוף לציבור.
המשרד להגנת הסביבה מסכם באמירה כי "ניתן ומומלץ לאמץ דרישות אלה, כולל דרישה של ניטור על הגדר בחוות מיכלי קונדנסט".

שומרי הבית שואלים:

האם כיום מתבצע ניטור כזה באסדת תמר ובמתקני הקונדנסט של אסדת תמר ע"י חברת צד שלישי?

האם מתבצע ניטור בכלל? היכן הדו"ח?

האם המשרד להגנ"ס מתכוון לחייב את נובל אנרג'י בניטור? איזה סוג ניטור בדיוק?
האם נתוני הניטור יהיה גלויים לציבור בזמן אמת?

 

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן