ההידרוגיאולוג יוסי בר: צינור הקונדנסט מאסדת לוויתן יסכן את מי התהום וקידוחי מי השתיה שלנו!

הידרוגיאולוג יוסי בר - צינור הקונדנסט מאסדת לוויתן יסכן את מי השתיה

ההידרוגיאולוג יוסי בר ערך עבורנו חוות דעת מומחה בה בחן את הנתיב שתוכנן לצנרת להובלת קונדנסט מאסדת לוויתן, דרך מושב דור, אתר חגית ואלייקים ועד למפרץ חיפה. 
בחוות הדעת נקבע בצורה ברורה שצינור הקונדנסט המתוכנן יסכן באופן חמור את מי התהום וקידוחי מי השתיה שלנו.

מוזמנים לקרוא את חוות הדעת המלאה.
התקציר בהמשך למטה.

יוסי בר - הידרוגיאולוג

להלן התקציר:

 • תוואי הצינור המתוכנן עובר באזור בעל רגישות הידרולוגית וסביבתית קיצונית (תרשים 2). סמוך למקורות מים, מעינות, קידוחי שאיבה מתקני התפלה ושמורות טבע ייחודיות בקנה מידה עולמי.
 • הקונדנסט הרעיל שיופרד באסדת לוויתן מהגז הטבעי הרטוב עלול לזהם את את מי התהום ואת הנגר העילי באזור בעל רגישות הידרולוגית וסביבתית גבוהה ויוצאת דופן.
 • צנרת הקונדנסט המתוכננת מאסדת לוויתן, תסכן באופן משמעותי את המעיינות, הנחלים ואגני ההיקוות של הנחלים באזור חוף הכרמל, נחל תנינים ומעיינות תנינים, רמות מנשה, תות, ודליה.
 • דליפה קטנה של קונדנסט בהיקף של מ"ק בודדים עלולה לזהם מים בהיקף של מליוני מ"ק.
 • כמות המים הטבעיים שמתנקזת לרצועת חוף הכרמל הדרומית מוערכת ב 50 מלמ"ק\שנה לפחות.
  דליפה משמעותית עלולה לגרום לזיהום מים בהיקף של מליוני מ"ק וכתוצאה, השבתה של מערך אספקת המים ונזקים משמעותיים לקרקע, למתקני התפלה, שמורות טבע, בריכות דגים ושטחי חקלאות.
 • הצינור המתוכנן יעבור באזור מיוער ורגיש לשריפות ברכס הכרמל.
  נקודות התורפה כוללות מתקנים, שסתומי נידוף, חציית נחלים.
  סיכונים אלו ואחרים מחייבים לבחון את החלופות הנוספות לפינוי בטיחותי יותר של הקונדנסט מאסדת לוויתן.
 • ברצועת חוף הכרמל וליד תוואי הצינור המתוכנן מגדלים דגים למאכל בהיקף משמעותי . זיהום המים העיליים ומי התהום באזור זה עלול לגרום לפגיעה חמורה בתוצרת חקלאית.
 • ניסיון מקצועי ומעשי רב בחו"ל מצביע על קושי משמעותי באיתור דליפות מצנרת, הפסקתן המהירה וטיפול בנזקים שנגרמו.
  בארה"ב דווח על כ 40 דליפות מצנרת בשנה בממוצע משנת 2010 ועד 2011.תוואי צינור הקונדנסט מאסדת לוויתן יסכן את מי השתיה

סרטונים נבחרים

כתבות נבחרות

הרשמה לניוזלטר

דילוג לתוכן